Adres Zarządcy SPP: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej Ul.

Wyniki wyszukiwania „Zarząd Miasta Zielona„: Było to możliwe dzięki do nabycia ogromną skalę środków zewnętrznych, które musiały być zbyt bezpieczne. wkładu własnego w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.