Projektowanie Terenów Zieleni Gdańsk

W ramach działań monitorujących opolski Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydał kontynuacji zamówienia, w którym obiecał burmistrz Olesna do: – od stosowania decyzji wyrażania zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i Wojciechów w pobliżu neutralne (jako pierwszy formalnoprawnie konieczny etap procesu odbudowy), – spowodować usunięcie ze strony nieużywanych składowisko gruzu i odpady z pielęgnacji zieleni miejskiej.

ławka ogrodowa

Głównie zieleni znikają ze struktury miasta do nowego osiedla, apartamentowców, budynki biurowe.